Województwo Świętokrzyskie 2006
   
stronna główna
 
program
 
Jasminum
 
 
III Festiwal Filmów NieZwykłych
wiosna i Festiwal w tym roku pachnie jaśminem
 
Serdecznie zapraszamy na kolejną już 3 edycję Festiwalu.
 
Nawiązując do tradycji kina drogi i potrzeby poszukiwania w życiu podstawowych wartości do programu
Festiwalu Filmów NieZwykłych wybrane zostały filmy wyjątkowe. W obrazach tych spotykamy bohaterów uwikłanych
w dobro i zło, którzy przez swe zwycięstwa, a nawet klęski dają świadectwo prawdziwego człowieczeństwa. Każdy wysiłek, codzienne zmaganie się z rzeczywistością jest ich własną drogą do marzeń, szukaniem Istoty, Tego, Co Najważniejsze. Filmy te pozwalają zatrzymać w pamięci widzów obraz ludzi, którzy głęboko przeżywają otaczającą rzeczywistość, z refleksją patrzą na świat, dają dowód niepowtarzalności każdego człowieka, pokazują walkę o godne życie. Nie dzięki wielkim czynom, ale postawie wobec świata i swej wrażliwości bohaterowie ci wyrastają na postaci nieprzeciętne, niepospolite, NieZwykłe.
 
Wybrane filmy prostymi środkami opisują sprawy najważniejsze, dotykają metafizyki. Pozwalają na spotkanie w sali kinowej dwóch wrażliwości: autora i widza. Miłośnikom filmowej magii dają szansę na ekranowy powrót tajemnicy.
 
Celem festiwalu jest próba stworzenia nowego widza otwartego na każdą niezwykłość kina, obraz poszukiwań filmowców przekraczający ramy komercji. To odejście od widza "uzbrojonego" w popcorn, powrót do kina jako świątyni sztuki. To wreszcie filmowa edukacja młodych ludzi.
 
 

Pomysłodawcy festiwalu: Katarzyna Kubacka, filmoznawca i Mariusz Malec, reżyser filmowy

 
   
 
                     
   
2006©JC Copyright i produkcja: CAMFILM Katarzyna Kubacka, Os. Tysiąclecia 6/27, 61-255 Poznań